Živá voda

Družstvo s polními miskami plnými vody se musí proplížit určitým úsekem k cíli, který si vyhledá podle mapy. Vedoucí vyvoláváním jmen diskvalifikuje špatně se plížící nosiče. Vyřazený musí vylít svou vodu. Vyhrává ten, kdo v nejkratším čase vodu donese.

Hru je možno obměnit tak, že vodu je nutno přinést ze zdroje, který je známý účastníkům pouze podle mapy (tůň, potok) a musí si jej podle mapy také sami nalézt. Je-li nablízku více vodních zdroj, které by sváděly k podvádění, postaví se na určené místo vědro s vodou zabarvenou malinovkou. Při návratu s vodou lze postavit do cesty závodníkům různé překážky (popř. i nepřátelské družstvo).

Náročnost přípravy
Počasí
Umístění