Zloděj vlajky

Doprostřed tábora či na jiné vhodné volně přístupné prostranství umístíme vlajku. Tajně rozlosujeme hráče tak, že jeden z hráčů má za úkol odnést vlajku na jiné, předem určené místo. Má na to stanovenou dobu (např. celé dopoledne nebo 24 hodin). Pokud se jej někdo dotkne v době, kdy má u sebe vlajku, prohrál. Stejně tak prohrál, pokud se mu nepovede vlajku v daném limitu přenést. Pokud hraje větší skupina hráčů, můžeme vylosovat i více zlodějů.

Hra pro
Náročnost přípravy
Počasí
Umístění