Štafeta "Víš to"?

Tuto štafetu můžeme uspořádat v místnosti i venku. Všechny děti, které se zúčastní, se rozdělí do dvou stejně početných skupin. Ty se postaví do zástupu ve vzdálenosti 3-4 kroky od sebe.

Před každou skupinou stojí ve vzdálenosti 10-15 kroků malý stoleček, na kterém leží tužka a složené lístečky, které obsahují otázky. Počet lístečků závisí na počtu hráčů.

Na povel organizátora hry běží první z každé skupiny ke svému stolečku. Vezme si kterýkoliv lístek, rozloží jej a napíše na něj odpověď na stanovenou otázku (neví-li správnou odpověď, napíše "nevím"). Potom položí tužku zpět na stůl, běží co nejrychleji ke své skupině a předá lístek rozhodčímu. Když rozhodčí dostane lístek, dá povel ke startu dalšímu hráči.

Hra trvá tak dlouho, dokud rozhodčí neobdrží všechny lístečky.

Každá skupina má svého rozhodčího.

Pak se bodují odpovědi obou družstev. Rozhodčí berou po řadě své lístky a předčítají hlasitě odpovědi na každou otázku. Za každou správnou odpověď dostane skupina jeden bod a ta, která hru dříve ukončí, dostane navíc dva body.

Otázky mohou být různé. Mohou to být i různé otázky ze zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, fyzikální nebo matematické, nebo třeba týkající se vašeho oddílu nebo skupiny lidí, se kterou budete hru hrát.

Náročnost přípravy
Počasí
Umístění