Sto možností

Sto možností je jedna z nejrozšířenějších literárních her. Podle toho, jak jsou děti připraveny, dohodnou se, na kolik pojmů budou odpovídat. Mohou se na př. dohodnout na deseti pojmech:

1. Spisovatel

2. Básník

3. Hudební skladatel

4. Vědec

5. Název literárního díla

6. Rostlina

7. Zvíře

8. Přírodní jev

9. Město

10: Řeka

Tento seznam pojmů se napíše na list papíru. Jeden z hráčů řekne písmeno a na jeho znamení všichni zapisují na svém listě odpovědi na vyjmenované otázky. Na př. bylo řečeno písmeno „S". Každý se snaží co nejrychleji zapinit všech deset řádků slovy začínajícími písmeny „S". 

Kdo první napíše odpovědi na všech deset otázek, řekne „dost". Všichni musí položit tužky a nikdo nesmí připsat ani jedno slovo. Po řadě se pak přečtou odpovědi.

Za stejné odpovědi dostane hráč 5 bodů; za slova, která se neopakují, 10 bodů (proto se může psát několik odpovědí na každou otázku, aby byla v zásobě jiná slova).

Po prvním kole se určí druhé písmeno, potom třetí, čtvrté atd. Celkem se hraje desetkrát. Každý hráč má možnost získat 100 bodů. Body se sčítají po skončení hry za posledním písmenem.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry