Běžet - stát

Děti stojí v párech za sebou ve velkém kruhu. Tvoří tak vnitřní a vnější kolo. Dvojice jsou od sebe vzdáleny asi 3 m. Počet hráčů musí být lichý, třináct, patnáct nebo sedmnáct. Lichý hráč stojí sám.

Jeden hráč stojí uprostřed kruhu. Když zvolá „Běžte!", musí se všechny děti dát do běhu. Vnitřní kruh běží doleva, vnější doprava. Zvolá-li „Stůjte!", musí každé dítě co nejrychleji vyhledat druhé a spojit se s nim do páru. Protože hraje lichý počet, jeden hráč vybyde. Ten může od hráče, který stojí uprostřed kruhu, dostat babu. Může se však zachránit tím, že se připojí k jednomu páru. Ale tři nesmějí pohromadě zůstat. Hráč stojící od hráče, který se připojil ke dvojici vpravo, musí odběhnout. Chytil-li střední některé dítě, jde toto dítě do středu a hra začíná znovu.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění