Indiánská hra s kuličkami

Vyhlubte malý důlek a deset centimetrů vlevo i vpravo od kraje důlku zapíchněte větvičku silnou asi jako tužka.

Hra začíná dohodou o sázce a každý vloží do společného banku stejný počet kuliček. Hráči pak jeden za druhým házejí svou kuličku z čáry, vzdálené šest metrů od důlku. Komu kulička proletí mimo důlek, ale mezi oběma větvičkami, dostane svou sázku zpět. Komu proletí mimo dřívka, prohrál sázku. Hráč, kterému kulička spadne do důlku, získává všechny vsazené a prohrané kuličky. Když se strefí do důlku víc hráčů, rozdělí se o kuličky rovným dílem. Není-li při hře vítěze, vezmou si zpět svou sázku ti, kterým kulička proletěla mezi větvičkami; ostatní kuličky zůstávají v banku pro další hru

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění