Zip-zap

Hráči sedí v těsném kruhu a určí nebo vylosují jednoho hráče, který si stoupne do středu kruhu. Tento hráč ukazuje střídavě na některého z ostatních hráčů a říká buď ZIP nebo ZAP. Řekne-li ZIP, musí hráč, na nějž ukázal, říci rychle jméno svého souseda nebo sousedky po levé ruce. Řekne-li ZAP, musí jmenovat souseda po pravici. Řekne-li ZIP-ZIP, vyžaduje jméno souseda ob jednoho po levé ruce, řekne-li ZAP-ZAP, vyžaduje jméno souseda ob jednoho po pravé straně. Jestliže označený hráč neřekne správné jméno dřív, než prostřední hráč napočítá do pěti, musí prostředního hráče vystřídat a přitom vykřiknout svoje jméno. Po několika kolech, kdy si už hráči jména tolik nepletou, může hráč uprostřed použít slovo CHAMELEON. Toto slovo je povelem k tomu, aby si všichni rychle vyměnili místo. Do této výměny se snaží zapojit i vedoucí. Komu se nepodaří se včas směstnat do sevřeného kruhu hráčů nebo kdo poslední dosedne, stává se prostředním hráčem, představí se a zahajuje další kolo hry.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry