Kdo je pozornější, ten si lépe pamatuje

Všichni sedí. Jeden z hráčů se zdvihne, postaví se doprostřed, udělá nějaký prostý pohyb a vrátí se na místo. Po něm se zdvihne druhý, postaví se doprostřed, opakuje pohyb prvního a přidá k tomu nějaký svůj vlastní pohyb. Třetí musí opakovat pohyby obou předešlých a přidá k tomu svůj vlastní.

Tak se postupně vystřídají všechny děti. Opakují pohyby svých předchůdců a přidávají své vlastní.

Kdo se zmýlí, vypadne ze hry, nebo dá zástavu.

Náročnost přípravy
Počasí