Kamenné hrady

Rozdělte se na dva stejně početné týmy (každý může mít jen jediného člena, ale také třeba šest hráčů). Pak vyznačte na louce čáru, odkud se bude házet. Vlevo od ní postaví kamenné hrady tým A, vpravo tým B. Hrají-li menší chlapci nebo děv­čata, umístíte hrady v pětimetro­vých vzdálenostech, starší chlapci je mohou mít až deset metrů od čáry. Každý hráč staví svůj hrad z pěti kamenů, nakladených do vě­žičky, která musí být vysoká nej­méně třicet centimetrů (před za­čátkem hry výšku přeměříte vět­vičkovou "úřední mírou"). Mezi jednotlivými hrady nechávejte metrové odstupy. Materiál ke stav­bě hradů najdete v korytech poto­ků a říček nebo v opuštěných lo­mech.

Když mají oba týmy své hrady do­stavěny, začíná boj. Tým A se po­staví na čáru a každý jeho člen hodí jedním kamenem po kterémkoli hradu soupeřů. Zasáhne-li cíl, získá pro svůj tým tolik bodů, kolik pater hradu pobořil. Jestliže se z věžičky sesune jen nejhořejší ká­men, úspěšný střelec dostane jeden bod. Když je hrad po plném zásahu celý rozmetán, úspěšný střelec si připočítá čtyři body (ze základního kamene se sesuly všechny čtyři kameny). 

Celý tým střílí na hrady soupeřů najednou. Rozhodčí pak zapíše celkový počet získaných bodů, majitelé hradů si své pobořené stavby opraví a všichni se vrátí na základní linii a teď hází tým B. Nato končí první kolo hry.

Zvítězí tým, který bude mít po deseti kolech víc bodů. Kameny, kterými bombardujete hrady, musí mít předepsanou velikost. Nesmí být v žádném směru delší než deset centimetrů. Každý hráč si na házení najde takový kámen, který považuje za nejúčelnější a používá ho po celou dobu hry.

Zaveďte hned od začátku přísná bezpečnostní opatření. Nikdo nesmí stát před základní čásou ve směru, kterým poletí kameny. Teprve, když dopadne na zem poslední hozený kámen, dá vedoucí pokyn, že hráči mohou překročit čáru, aby obhlédli účinek střelby a opravili poškozené hrady.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění