Přihrávaná

Hrají dvě stejně početné skupiny, které jsou od sebe výrazně odlišeny (například barvou triček). Herní území nemá přesně vyznačené hranice.

Začíná se rozskokem - rozhodčí vy­hodí míč do výše mezi dvěma vy­branými soupeři, kteří míč ve vý­skoku odrazí rukou některému spoluhráči. Předpokládejme, že se po rozskoku zmocnil míče tým A. Jeho příslušníci si vyměňují rychlé přihrávky a snaží se, aby jim sou­peři míč nevzali. Rozhodčí nahlas počítá každou přihrávku - jedna, dvě, tři, čtyři atd. V okamžiku, kdy se k míči dostane mužstvo B, je počítání ukončeno. Rozhodčí začí­ná znovu od jedničky a oznamuje teď počet přihrávek, které si vymě­ňuje mužstvo B. Až se týmu A po­daří získat opět míč, rozhodčí bude novou sérii přihrávek počítat zase od jedničky.

Hra trvá pět minut. Zvítězí muž­stvo, které během této doby dosáh­ne nejdelší série přihrávek. Roz­hodne tedy nejvyšší číslo, k němuž rozhodčí dospěl.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění