Stín

Hrají dvě děti, z nichž jedno je stínem druhého. První dělá na místě nebo za chůze různé pohyby. "Stín" je mu neustále v patách a opakuje vše, co dělá první. Stín musí zachytit a podat všechny pohyby, jejich charakter a jejich rychlost co možno nejpřesněji. Hru může hrát současně několik dvojic, při čemž každý stín sleduje svého majitele. Na znamení organizátora hry se stíny ve dvojicích mění.

Tuto hru může hrát najednou i celá družina. Jeden vede a všichni ostatní dělají stíhy.

Hra je zvlášť vhodná pro členy divadelních kroužků.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění