HU-TU-TU

Vyznačte na louce herní plochu velkou 30 x 15 metrů a rozdělte ji na polovinu. Před zahájením hry se v levém čtverci rozestaví druži­na A, v pravém čtverci družina B. Potom obě strany střídavě vysílají na území soupeřů jednoho útoční­ka, který se tam má dotknout jed­noho nebo několika protivníků a pak se vrátit zpět na své území. Útočník se po dobu svého pobytu mezi soupeři nesmí nadechnout -jinak je zajat. Před vstupem na cizí polovinu se tedy u hraniční čáry naposledy zhluboka nadechne a pak už jen pomaloučku vypouští vzduch z plic. Aby byla zajištěna kontrola, že se útočník nenadechu­je, musí nahlas "tutat" - říkat: "Hu­tu-tu-tu..." Obránci se útočníkovi vyhýbají, ale ve vhodném okamži­ku po něm skočí a snaží se ho všemi prostředky zadržet na svém úze­mí, dokud mu nedojde dech. Když se útočník nadechne, je zajat a od­chází ze hry. Jestliže se mu však podaří před novým nádechem ná­vrat na vlastní území (stačí, když dosáhne za hraniční čáru třeba prstem), všichni soupeři, kterých se dotkl (nebo kteří se ho sami dotkli), jsou zajati a odcházejí ze hry.

Obě družiny se na začátku hry očís­lují a vysílají útočníky podle čísel. Pravidelně se střídají a útočník družiny B může překročit hranici hned, jak se útočník z družiny A vrátí na své území nebo je zajat. Družina, která pozajímá všechny soupeře, vítězí.

Hu-tu-tu je hra indického původu a patří k nejlepším, nejzajímavěj­ším bojovým hrám. V Bengálsku, Ásámu, Gudžarátu a jiných ze­mích ji najdete pod názvem "ka­baddi", "dodo", "čidugudu". Jméno všech obměn vychází ze slova, které musí útočník opakovat na důkaz, že se nenadechuje. Indové tak podrobně rozpracovali pravid­la, že se z hu-tu-tu stala velká spor­tovní hra.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění