Na pašeráky

Hrají dvě družstva. První vystupuje v úloze pohraniční stráže, druhé v roli pašeráků. Pohraniční stráž se pohybuje v oblasti dlouhé nejméně kilometr a široké přibližně dvě stě metrů. Tudy procházejí pašeráci se zbožím, které je znázorněno listy papíru formátu A4, stočenými do úzké roličky. Když je pašerák zadržen pohraničníkem s listem v ruce, zboží je mu zabaveno a musí odejít do vězení - na předem stanovené místo. Tam zůstane tak dlouho, dokud nepřijdou další tři chycení pašeráci (tomuto způsobu dočasného vyřazení říkáme „hra na tři zajatce"). Potom se vrací do hry, jde si do ,skladiště" pro nové zboží a pokusí se je znovu tajně dopravit napříč střeženým pásmem.

Pašeráci mají na výchozí straně svůj tajný sklad, kde jim jejich šéf vydává listy, každému vždy jen jeden kus. Když se jim podaří projít řetězem stráží, odevzdají na druhé straně propašované zboží. „překupníkovi", který má stanoviště na dohodnutém místě. Zpátky se vracejí s prázdnýma rukama, proto je pohraniční stráž nemůže zadržet. Pro pašeráky je to vhodná příležitost, kdy se mohou seznámit se střeženými ulicemi a průchody. Těchto poznatků využijí při své další cestě se zbožím.

Hra trvá dvě hodiny a každý pašerák může za tu dobu pronést řadu listů. Když se jim podaří dopravit k překupníkovi nejméně dvojnásobný počet papírů než jim je zabaveno pohraničníky, hra končí jejich úspěchem. V opačném případě považujeme za vítěze pohraničníky.

Náročnost přípravy
Počasí
Umístění