Moře se bouří

Hráči se posadí na židle, postavené do dvou řad opěradly k sobě. Jeden je vedoucím hry. Každý z hráčů řekne nějaké slovo (podstatné jméno). Vedoucí všechna slova zapisuje. Chodí kolem dětí a vypravuje nějaký příběh, do kterého vsunuje slova, která děti pronesly. Ty děti, jejichž slova vedoucí pronesl, se zdvihnou a jdou za ním. Vedoucí vede řetěz kolem židlí a pokračuje ve vyprávění. Najednou zakřikne: "Moře se bouří!" Všichni se musí rychle posadit na svá místa a vedoucí s nimi. Kdo se nemá kam posadit, stává se novým vedoucím.

Náročnost přípravy
Počasí