Rychlejší vyhrává

Připravte si vhodný výběr vzorků přírodnin, nejlépe skupinky obdobného typu, z nichž je třeba (po bleskové úvaze) vybírat, např.:bříza, jasan, bez černý, křemen živec apod. Na vhodném prostoru rozložte přírodniny a asi 15m od tohoto místa ve dvou protilehlých směrech vyznačte 2 startovní čáry. Hráče rozdělte na dvě družstva a hráči se postaví na startovní čáry zády směrem k přírodninám.

Vedoucí vyvolá jednu z přírodnin např. plod dubu! a družstva vyběhnou a snaží se určenou přírodninu ukořistit. Patří tomu, kdo se jí první dotkne a ten má také právo, aby ho někdo ze soupeřů odvezl na koni na jeho startovní čáru. Pokud někdo omylem uchopil jinou přírodninu, bude se svou družinou potrestán, neboť její startovací dráha se posune o metr dále.

Náročnost přípravy
Počasí
Umístění