Seber kamínek!

Uprostřed hřiště postavíme stůl. Aby se nemohl hýbat, zatlučeme do země kolíky s kroužky a přivážeme k nim výstuž stolu. Ve středu stolu nakreslíme křídou kruh průměru asi 10-15 cm. Ve vzdálenosti 20 kroků od stolu vyznačíme dvě startovní čáry.

Hráči se rozdělí na dvě početně stejně silná družstva, v každém družstvu se odpočítají a postaví se v zástupu na start. Organizátor hry položí do kruhu na stole kamínek a hlasitě vyvolá některé z čísel, jimiž jsou hráči označeni. Na tuto výzvu vyběhnou z družstva vyvolaná čísla. Každý z nich běží ke stolu a snaží se z něho sebrat kamínek dříve, než to učiní jeho protivník. Nezávisle na tom, kdo kamínek sebere, oba hráči se ihned obrátí a aniž by oběhli stůl, snaží se co nejdříve zaujmout svá místa v zástupu.

Hráč, který sebere kamínek, získává pro své družstvo jeden bod a jeden bod započte rozhodčí tomu družstvu, jehož hráč se nejdříve vrátí na svoje místo.

Před začátkem soutěže upozorní organizátor hry účastníky závodu, že všichni hráči musí běhat tak, aby stůl byl vždy po jejich pravé straně. Poruší-li některý z hráčů toto pravidlo, dostane jeho družstvo tři trestné body.

Hru kontroluje nejen organizátor hry, ale i jeho dva pomocníci (rozhodčí), kteří stojí u družstev. V tom okamžiku, kdy hráč po skončení běhu zaujme své místo v zástupu, oznámí rozhodčí hlasitě: „Hotovo!"

Organisátor hry vyvolává dvojici po dvojici, při čemž je nevyvolává po řadě, ale na přeskáčku, a pokaždé položí do kruhu nový kamínek. Ve hře musí běh absolvovat všechny dvojice. Je-li málo hráčů, může organisátor hry některá čísla vyvolat dvakrát. Vítězí to družstvo, které získá nejvíce bodů.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění