Závodní běh družstev

Při této hře musí celé družstvo na povel organizátora hry vyběhnout najednou a běží takto: Každý uchopí hráče stojícího před ním za zdviženou pravou nohu a položí mu levou ruku na rameno. Tak běží až k cíli. Žádný se nesmí při tom uvolnit. Zpět mohou běžet bud' stejným způsobem nebo se mohou uvolnit (odpoutati a běžeti volně). Družstvo, které je na svém výchozím stanovišti nejdříve, vyhrává. Ještě lépe je, když první z každého družstva dává povel ke skákání. Potom se družstvo pohybuje rychleji velkými skoky vpřed.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění