Dekoboj

Dvěma soupeřům zavažte šátkem oči a každému dejte do ruky po­krývku svázanou několika prováz­ky do válce. Na písknutí začíná souboj. Oba protivníci se opatrně plíží a naslouchají. Když tuší sou­peře těsně před sebou, snaží se ho zasáhnout svázanou pokrývkou, kterou drží na jednom konci oběma rukama. Boj bývá plný vzrušujících okamžiků - výpadů, nečekaných úderů a rychlých ústupů. Ale diváci vidí všechno z jiného úhlu, pro ně je to komická němohra, zej­ména když jeden nebo oba soupeři zuřivě tlučou do prázdna, nebo za­se do sebe nečekaně vrazí. Souboj trvá tři minuty. Někdy se dá určit vítěz odhadem, ale spra­vedlivější je bodování zásahů, po­dobně jako se bodují údery při bo­xerském zápasu.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění