Myšlené písmeno

Jeden z hráčů určí nějaké písmeno. Ostatní hráči ho musí uhádnout. Proto každý postupně řekne nějaké slovo. Je-li ve slově myšlené písmeno, hráč, který dává hádat, říká "ano". Není-li příslušné písmeno ve slově, odpovídá "ne". Nesmějí se říkat slova, obsahující méně než 5 písmen.

Například, je myšleno písmeno "v". Jeden z hráčů řekne "ohníček". Ten, který dává hádat, odpovídá "ne". Druhý hráč řekne "vinohrad", dostává odpověď "ano". Hráči pochopí, že je myšleno jedno z těchto písmen: "v", "i", "r", "a", nebo "d" a dále už říkají pouze taková slova, v nichž se tato písmena vyskytují. Např. vrána. Ten, který dává hádat, řekne "ano" a tak písmena "i" a "d" odpadají. Zbývají písmena "r", "v" a "a". Hráč řekne "kniha" a dostane odpověď "ne". To znamená, že zbývají pouze písmena "v" nebo "r".

Náročnost přípravy
Počasí