Růžky

Řeknete si: "Přejít úhlopříčně z jednoho rohu hracího plánu do druhého není tak těžké." Každý sám to může udělat opravdu snadno, ale brání-li mu v tom protivník, který má úkol stejný, je to mnohem obtížnější. Dříve se to podaří tomu, kdo bude táhnout promyšleně, kdo k tomu vynaloží všechen svůj vtip.

Této hry se mohou zúčastnit dva nebo čtyři hráči. Potřebují k ní 64 figurek čtyř barev. Modrých a červených je po devatenácti a zelených a žlutých po třinácti figurkách.

Na hracím plánu jsou od sebe odděleny čtyři rohy. Dva menší mají po třinácti čtverečcích a dva větší po devatenácti. Hrají-li dva, vezmou si po devatenácti a zaujmou postavení na větších rozích.

Zúčastní-li se hry plný počet hráčů, vezmou si všichni čtyři pouze třináct figurek a zaujmou místo. V těch rozích, které mají devatenáct čtverečků, postaví hráči figurky až za druhou silnou čarou.

Účelem hry je přemístit co nejdříve všechny figurky z jednoho růžku do protějšího, úhlopříčného. Ten, komu se to podaří dříve, zvítězí. S figurkou se může táhnout na nejbližší volný čtvereček kterýmkoliv směrem: dopředu, dozadu, na stranu i úhlopříčně.

Stojí-li figurka hráče, který je na tahu, u figurky protivníkovy, za níž je volný čtvereček, může ji přeskočit. Při tom přeskočenou figurku nevyřazujeme. Přeskakovat můžeme najednou tolikrát, kolikrát stojí protivníkovy figurky ob čtvereček, t. j. jako při dámě.

V tahu se hráči střídají. Každý se snaží rozmístit své kameny tak, aby měl možnost udělat co nejvíce tahů. Protivník usiluje o totéž. Oba si vzájemně brání.

Hrají-li čtyři, rozdělí se na dvě skupinky. Dva si postaví figurky na čtverečky na jedné straně hracího plánu a druzí na straně protější. Dvojice si ve splnění úkolů vzájemně pomáhají a společně brání protihráčům.

Nakonec doporučení. Nejlépe se figurky přemisťují, rozestavíme-li je za sebou, t. j. v "husím zástupu". Nechávat některou ze svých figurek v zadních řadách se nedoporučuje. Protivník by ji mohl uzavřít a uvolnit až na konci hry.

Náročnost přípravy