Tržiště

1,5 - 2 Hodiny
Potřeby : Kartičky se surovinama a budovama, peníze, děti mohou mít nože, papíry a něco na psaní do banky

Každá skupina dostane určitý obnos peněz do začátku (například 10 zlatých)

Po táboře rozmístíme několik obchodníků, kteří budou ze začátku každý nabízet jenom jednu určitou surovinu a někam doprostřed umístíme banku

Obchodníkům se před hrou určí rozmezí cen ve kterém se mohou u jednotlivých komodit pohybovat a pod/nad které nesmějí jít

Úkolem dětí bude snažit se koupit co nejvíce surovin za co nejméně penez a prodat je někomu jinému za co nejvíce

Počet surovin, které děti mohou mít u sebe není nijak omezen


Za vydělané peníze mohou poté v bance koupit domy a cesty (Správce banky předá dětem papírek s nakresleným tvarem domu, či s nakreslenou cestou) - V moment zakoupení prvního domu se skupina rozděluje na dvě skupiny

Jedna skupina dále běhá po obchodnících a snaží se vydělávat další peníze, zatimco druhá vyráží na předem určené místo do lesa a zde začínají stavět vesničku z přírodních materiálů (mech, klacky, kameny, atd..)


Musí postavit domek toho tvaru, jaký si zakoupili (Domy budou buď čtvercové nebo do tvaru L). Čtvercové domky mohou být malé (cca 15 x 15 cm), ale velké domy (tvar L) musí být o poznání větší (Zhruba velikost 3 malých domků)

Každý dům musí mít cestu (Postavenou), jinak se nepočítá do finálového hodnocení. Zároveň se do hodnocení nepočítá cesta, která bude navíc


(Orientačně - ceny bude ještě třeba obecně asi vyladit)
Malý domek - 50 zlatých
Velký domek - 150 zlatých
Cesta - 5 zlatých

Po zhruba hodině hry začnou obchodnící uzavírat svoje obchody s tím, že v tuto chvilku mohou začít nabízet zboží klidně už i mimo své cenové rozmezí a začít zároveň vykupovat jiné zboží za vysoké ceny (s rozumem) 

Až se uzavřou všechny obchody začne se stopovat další půl hodina, po jejímž uplynutí skončí celá hra a začne se hodnotit

Děti mají poslední šanci jít směnit svoje vydělané peníze do banky za budovy a vybíhají za druhou polovinou skupiny pomáhat se stavěním.

Po skončení limitu hra končí, všichni přestávají okamžitě stavět a čekají na příchod vedoucích, kteří budou jejich vesnici hodnotit. 

Pokud dům nesplňuje třeba jen jedno z kritérií, nepočítá se
1,Nemá požadovanou velikost (může být větší, ale né menší)
2,Nemá vlastní postavenou cestu
3,Nevypadá jako funkční barák (propadlá střecha apod.)
4,Nemá požadovaný tvar (kreativita se necení)


(Orientačně - Body se určí podle nových cen, pokud se budou měnit)
Cesta - 1 bod
Malý domek - 10 bodů
Velký domek - 30 bodů


Vedoucí sečtou body a určí výsledné pořadí

Během hry mohou vedoucí vyplácet nějakým menším obnosem peněz i například za předání nějaké informace jinému obchodníkovi, za zazpívání, odrecitování básničky atd.. Je to na kreativitě obchodníků, ale opět opakuji         s rozumem

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění