Kočičko, kočičko, dej mi mlíčko!

Děti utvoří kruh. Uprostřed je jeden člověk. Přijde vždy za někým z kruhu a říká mu:

"Kočičko, kočičko, dej mi mlíčko!"

U říkání věty se smí jakkoli pitvořit. Ten za kterým přišel musí odpovědět:

"Nedám, protože nemám."

Pokud ukáže alespoň náznak úsměvu, nebo poplete větu, kterou měl odpovědět, jde doprostřed a stejným postupem se pokouší někoho rozesmát.

Náročnost přípravy
Počasí