Balón

Každý hráč si nejprve vybere nějaké povolání.


Vypravěč pak začne vyprávět - havárie balónu nad mořem, uniká plyn, klesáme, abychom se zachránili, jeden musí vyskočit

Každý hráč se obhajuje, proč zrovna on by měl přežít. Hlasuje se, a jeden nešťastník je z balónu vyhozen. Tento hráč vypadává a dál se hry neúčastní.

A pak znovu a znovu, dokud nezbudou jen dva. Je na vypravěčovi, zda jim dovolí se zachránit nebo ne.


Poznámka : Je možnost, také například nechat děti vymyslet co nejzbytečnější povolání a následně je nechat si jedno z nich vylosovat a následně obhajovat

Náročnost přípravy
Počasí