Boj o prvenství

Hry se mohou zúčastnit dva hráči. Potřebují k ní 8 figurek (4 jedné a 4 jiné bravy).

Hráči dostanou 4 figurky jedné barvy a rozestaví je na dvou stranách desky do kroužků téže barvy. Táhne ten, na němž je řada. Jeden z hráčů může pohybovat svými figurkami jen po stranách obdélníků, druhý pouze po úhlopříčkách. Figurkami se může pohybovat kupředu, dozadu a na strany, z jednoho kroužku do druhého. Na obsazené místo se figurka postavit nemůže. Při jednom tahu můžeme přemístit figurku jen jednu. Octnou-li se figurky jednoho z hráčů v takovém postavení, že nemůže pohnout žádnou z nich, má soupeř právo udělat ještě jeden tah.

Úkolem každého hráče je obsadit svými figurkami všechny čtyři protivníkovi kroužky. Vítězí ten, kdo to dokáže první. Hra končí i tehdy, uzavře-li jeden z hráčů soupeřovu figurku na startu.

Hra pro
Náročnost přípravy
Počasí
Umístění