Doupě loupežníků

Hraje se v nízkém zarostlém lese, kde je plno křovin, neprobraných smrčků a úkrytů. Hráči se rozdělí na dvě poloviny, z nichž jedna představuje "loupežníky" a udělá si někde v lese "doupě", druhá jsou "vesničané", a ti mají doupě obje­vit.

Doupě sestává z několika toren nebo zabodnutých signalizačních praporků a je ukryto v nepřehled­ném terénu tak, aby bylo co nejmé­ně viditelné. Během hry nesmí být přemisťováno. Vesničané vnikají jednotlivě do lesa (jejich vesnice je někde mimo les, nedaleko prvních stromů), mají doupě objevit a do­tknout se některého z předmětů v něm (ať již praporku, nebo tor­ny). Ale loupežníci hlídkují po ce­lém lese, a koho z vesničanů dohoní a plácnou, ten jim musí dát výkup­né.

Výkupným je malý barevný líste­ček. Každý vesničan smí mít u sebe jen jeden. Když je o něj loupežní­kem obrán, musí jít se zdviženýma rukama (na znamení, že zatím ne­hraje - aby se tedy za ním další loupežníci nehonili) do své vesnice, kde někde pod kamenem, aby je vítr nerozvál, je zásoba těchto vý­kupních lístků uložena. Zde si vez­me nový (opět jeden) a jde s ním do lesa znovu pátrat po doupěti. Bez výkupného žádný vesničan prostě nesmí hrát.

Kdo vyhraje? Když do jedné hodiny od začátku hry loupežníci neuko­řistí aspoň 30 výkupných a vesni­čané neobjeví doupě, je hra neroz­hodná. Když se vesničané do jedné hodiny dostanou k doupěti a zde se dotknou torny nebo praporku, vy­hrávají, i kdyby ztratili sebevíce výkupných. Když se do jedné ho­diny vesničané do doupěte nedos­tanou a loupežníci získají aspoň 30 výkupných, vítězí loupežníci.

Aby se obě skupiny hráčů od sebe lišily, mají loupežníci na hlavách čepice nebo na rukávě pásky. Ves­ničané jsou bez zvláštního pozná­vacího znamení.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění